• Chinese Visa

Chinese Visa:
0044-161-2369619
manchestercentre@visaforchina.org

Passport & Travel Document:
0044-161-2248986
0044-161-2248672 (13:00-17:00,Mon-Fri)
consulate_manchester@mfa.gov.cn